Venue

Hotel Sunroute Plaza Shinjuku
http://en.sunrouteplazashinjuku.jp/
Add: 2-3-1 Yoyogi, Shibuya-ku 151-0053 Tokyo - Japan
Tel: +81-3-3375-3211
e-mail: plaza-shinjuku@sunroute.jp